Třetí likvidace Junáka

4. říjen 2009 | 12.14 |

Ústředním výborem Komunistické strany byla naplánována postupná likvidace Junáka. Koncem roku 1969 se vytvářeli podmínky k opětnému sloučení dětských a mládežnických organizací do Socialistického svazu mládeže (SSM). V ústředí Junáka se stále více prosazuje "stranická skupina". Prohlášením Ústřední rady Junáka z 1.února 1970 se i naše organizace připojila k výstavbě nové dětské organizace pionýrského typu a považovala toto řešení za objektivně nutné. Zatímco ústředí řešilo nezáviděníhodnou situaci, život ve střediscích a oddílech běžel dál.

V akci Milión hodin republice odpracovali členové střediska "Lípa" z Roztok u Prahy skoro deset tisíc hodin na výstavbě dvou srubů v areálu skautské rezervace na Tichým údolím. 7. února byl slavnostně otevřen srub "Rudolf". Dnes areál opět slouží skautům.

V březnu 1970 se ustanovil Svojsíkův oddíl z těch, kteří s A.B.Svojsíkem stáli u kolébky našeho skautingu a pomáhali při jeho rozvoji. 91 členů oddílu slíbilo "Sloužit jiným" – nestát stranou pro svůj věk, ale podle svých sil pomáhat dál mladé generaci.

13.-14.1970 června byla v Roztokách veliká sláva. 1200 skautek z celé republiky společně oslavilo 55.výročí dívčího skautingu. Do Roztok vedla kdysi dávno jedna z prvních výprav našich skautek. V okolí rostlo plno sasanek a právě ty daly jméno první dívčí družině.

Několik členů Svojsíkova oddílu vyrazilo 23.června 1970 "cestou prvních junáků" – od Žižkovské reálky na tábořiště v Orlovských lesích z roku 1912. Průměrný věk členů výpravy do minulosti byl 67 let! Náklad vezli na vozíku "kolosáň".

Podle sčítání skautských duší (registrace) měl koncem dubna 1970 Český Junák asi 77 000 členů. O prázdninách se konalo 1138 táborů s 32 000 dětmi a 4100 činovníky. Mimo to proběhlo dalších 14 Lesních škol. V Dubí u Karlových Varů junáci uspořádali tábor a pomáhali celé prázdniny při stavbě Vesničky SOS. Tato vesnička se po dokončení stala domovem pro desítky opuštěných dětí. Junáci pomohli nejen prací, ale i finanční částkou skoro půl milionu korun.

Přes naší snahu (Milion hodin republice, SOS vesnička atd.) probíhala v tisku kampaň proti skautingu a jeho představitelům. Ti se nemohli bránit, jejich odpovědi nebyli otištěny. Srpnovými čísly zanikly oba skautské časopisy – Junák a Junácký činovník.

Poslední jednání Ústřední rady Českého Junáka (Slovenský Junák v té chvíli již neexistoval) se konalo 1. září v Radiopaláci v Praze – Vinohradech. V závěru byla sestavena komise, která měla smutný úděl – ukončit činnost Junáka i po stránce materiální.

Dopis Ústřední rady z 15. září adresovaný ministerstvu vnitra ohlašoval ukončení činnosti Českého Junáka a 2. října byl Český Junák oficiálně zrušen. Část oddílů však pokračovala bez přerušení v práce v různých organizacích – Československém červeném kříži, Mladých požárnících, v TISu jako ochránci přírody, ve Svazarmu a hlavně v TOM (Turistické oddíly mládeže). Některé z nich se dočkali po dalších dvaceti letech opět svobodného Junáka. Další skupiny pracovali volně, bez jakéhokoliv organizačního zajištění. Tato obětavá práce udržela kontinuitu skautského hnutí u nás.

Tři roky po třetí likvidaci junáka  - 29.září 1973 – zemřele sestra Vlasta Koseová, legenda českého dívčího skautingu. Její pohřeb se stal srazem skautek i skautů z celé republiky. Je pochována tak jako A.B.Svojsík, na Vyšehradském hřbitově.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře