Začínáme po třetí

4. říjen 2009 | 12.16 |

V polovině šedesátých let začaly vznikat skupiny pracující podle skautských metod. Nejvýznamnější bylo sdružení pražských tábornických oddílů s názvem Tábornický klub Psohlavci.

V období "Pražského jara 1968" padly poslední překážky k obnovení skautingu. Junák zahájil svoji činnost 29. března 1968 shromážděním ve velkém sále Domoviny v Praze-Holešovicích. Na závěr jednání obnovil náčelník Junáka Rudolf Plajner jménem všech členů slib věrnoti republice.

Ještě před prázdninami, 20 června 1968, vyšlo propagační "nulté" číslo Skauta-Junáka. Redakce, která číslo připravovala, sídlila na Letenské pláni ve velkém vojenském stanu! Číslo vyšlo v nákladu 180 000 výtisků a bylo rychle rozebráno.

Přestože střediska pracují teprve několik týdnů, nebo se teprve ustavují, již o prázdninách 1968 mnoho oddílů táboří. Vládne ohromné nadšení, překážky se daří překonávat, pomáhá skutečný skautský duch. Ještě před koncem prázdnin však přichází krutá rána pro celou republiku. Československo je napadeno a obsazeno "bratrskými" armádami Varšavské smlouvy. Tímto okamžikem začíná marný boj Junáka proti politické zvůli sovětské moci. Zatím se v obnově skautingu pokračuje, ale již za cenu různých ústupků.

23. a 24. listopadu 1968 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze konal III. Junácký sněm. 1300 delegátů zvolilo do čela Českého Junáka starostu Dr. Antonína Suma, náčelníka Dr. Rudolfa Plajnera a náčelní Vlastu Mackovou. O týden později se konal sněm Slovenského Junáka v Bratislavě.

Koncem roku 1968 měl Junák asi 50 000 členů. Po srpnových událostech se i skauti a skautky podíleli na akci "Služba vlasti", která měla pomoci při odstraňování škod vojenské agrese, ale též při sběru odpadových surovin, pomoc starým lidem, nebo dětským domovům atd.

Po prázdninách začíná vycházet pravidelně nejen Junák, ale i časopis pro činovníky Skauting. Přestože skautské řady stále rostly, nebyl to skauting plnohodnotný. Nesměli jsme žádat o členství ve světových skautských organizacích, ale naopak jsme museli být členy nadřazené SODM – Sdružení organizací dětí a mládeže.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře