Mračna se stahují

4. říjen 2009 | 12.20 |

Třicátý létům se ve skautingu často říká "zlatý věk", hlavně u nás. Svět sice zachvátila hospodářská krize, bylo plno nezaměstnaných, ale skauting jak v naší zemi, tak ve všech světadílech mohutněl. Jak v počtu členů, tak v kvalitě. V Československu bylo tehdy asi 65 000 tisíc skautů a skautek.

Skautské nebe se začlo zatahovat. Již ve dvacátých letech byl skauting likvidován v sovětském Rusku. Slunce přestalo svítit na stezku italských a španělských skautů. V Německu místo skautů nastoupila Hitlerjugend.

O prázdninách r. 1938 A.B.Svojsík navštívil Sovětský svaz, aby se seznámil s výchovou ruské mládeže. Vrátil se však nemocen a 17. září 1938 zemřel na streptokokovou nákazu. Je pochován na Vyšehradském hřbitově.

V prosinci 1938 ukončil svoji činnost Svaz junáků, skautů a skautek RČS, aby se mohl sloučit s Junáky volnosti, Katolickými skauty a Švehlovými junáky. Zatímco se rozpadala naše republika, skauti se spojovali. Spojením těchto organizací vznikla nová -  "Junák – ústředí skautské výchovy". Stalo se tak 22. ledna 1939, opět v sále Městské knihovny. Vedle názvu se změnil i tvar naší slibové lilie, klobouk nahradila lodička, ale těch změn bylo mnohem více. Velitelem (starostou) Junáka se stal pplk. Václav Vlček, ale po dvou měsících byl vystřídán prof. Bohuslavem Řehákem. Náčelní skautek byla Vlasta Koseová a náčelníkem se stal v březnu 1939 Dr. Rudolf Plajner.

1. září 1939 napadením Polska vypukla 2. světová válka. V té době již Československá republika neexistovala a Junák působil s omezenými možnostmi pouze na území "Protektorátu Čechy a Morava". Na Slovensku na místo skautů nastoupila Hlinkova Garda.

11.červenec 1940 = Černý den Junáka. Ten den vpadlo gestapo do některých skautských táborů a postupně je rozehnalo a táborové majetky zabavilo. 28. října 1940 vydal K.H.Frank nařízení o rozpuštění Junáka, které vstoupilo v platnost 4.11.1940. První a dosud nejdelší éru našeho skautingu ukončili nacisté.

Mrak hákového kříže zahalil Evropu a další země. V porobených zemích skauti přešli do ilegality, nebo odešli za hranice naplnit skautský slib "....milovat vlast svou a sloužit jí v každé době". Nečekali na mír s rukama v klíně, sloužili všude a všem lidem dobré vůle.

Československá exilová vláda za války působila v Londýně. V květnu 1941 obnovil Junák svoji činnost jako "Svaz Československých skautů ve Velké Británii. Letecké bitvy o Anglii se zúčastnilo také mnoho našich letců. Byla mezi nimi i řada skautů. U nás se některé junácké oddíly schovaly do dorostu Klubu českých turistů (KČT, tzv. Káčat), nebo se proměnily v kluby při časopisu Mladý hlasatel, které řídil vůdce a spisovatel Jaroslav Foglar. Někteří členové Junáka (i celé oddíly) se aktivně zapojili do odboje proti fašistům

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře