Blíží se současnost

4. říjen 2009 | 12.13 |

Po roce 1970 mohl náš skauting svobodně žít jen v exilu. Po celých dvacet let však existovali ve skryté formě i u nás doma. Řada skautských oddílů se "ukryla" v oddílech Čs.Červeného kříže, u Mladých požárníků, jako ochránci přírody v TISu, ve Svazarmu, u Pionýrů a hlavně v ČSTV – Turistických oddílech mládeže. Pracovaly a tábořily na základě skautských metod, jen skautské kroje a odznaky nosit nemohly. Patří jim velké uznání.

17.listopadu 1989 byl při oslavách dne studentstva brutálně napaden průvod studentů na Národní třídě v Praze. Celý národ odsoudil toto násilí a začala "Sametová revoluce", která smetla komunistický režim.

Našemu skautingu se otevřela volná cesta. Ještě koncem listopadu začala v Praze ve Spálené ulici č.9 působit Skautská informační kancelář a probíhaly intenzivní přípravy na první setkání skautských činovníků. To se uskutečnilo 2. prosince 1989 v sále Městské knihovny, kam se vešlo na 600 činovníků. Nadšených skautů a skautek z celé republiky bylo mnohem více. Na nádvoří sousedního Klementina se jich tísnilo na dva tisíce a radovali se z naděje příštích dnů.

28. prosince 1989 byly schváleny stanovy Českého Junáka. Následujícího dne byl prezidentem Československé republiky zvolen Václav Havel, který v mládí také prošel skautskou výchovou v 21. oddílu pražského střediska Šipka.

6.ledna 1990 se v Národním muzeu na Václavském náměstí sešla poprvé Ústřední rada Junáka. 19.května se v Národním domě na Vinohradech (Dům železničářů) konal IV.(obnovující) sněm Junáka, který zvolil nová náčelnictva a Ústřední radu. Starostkou Českého Junáka byla zvolena sestra Dagmar Burešová, náčelníkem chlapeckého kmene bratr Václav Břicháček, náčelní dívčího kmene sestra Vlasta Macková a náčelní kmene oldskautů sestra Jana Pfeiffrová.

13.června 1990 na 27.světové konferenci skautek v dalekém Singapuru byly naše skautky opět přijaty do světové asociace skautek – WAGGGS – a o šest týdnů později na 32.světové konferenci skautů v Paříži i naši skauti do WOSM.

Na základě těchto rozhodnutí mohlo být po 44 letech šest našich skautů opět oficiálními delegáty naší republiky na XVII. světovém skautském jamboree, které se konalo 8.-16.8.1991 v Korei.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře