Junácký rok 1969

4. říjen 2009 | 12.14 |

Přestože okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy začala opětná likvidace naší skautské organizace, byl rok 1969 rokem na skautské události bohatým. V tomto roce se plně rozvinula práce ve střediscích a oddílech. Mnoho dnešních vůdců a vůdkyň vstoupila v té době na skautskou stezku.

Rok 1969 začal tragicky. 16. ledna se před muzeem na Václavském náměstí v Praze upálil student Jan Palach na protest proti okupaci naší země sovětskými vojsky. Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací, které se zúčastnilo i mnoho skautů a skautek.

8. února téhož roku byla založena tradice skautského Zimního přechodu Brd. Od té doby každou druhou sobotu v únoru putují přes Brdské hřebeny stovky pražských i vzdálenějších skautů a skautek a to i v letech "totality".

Další tradiční akcí, která se zrodila na jaře 1969, je Georgiáda v Uhříněvsi. Nejprve pochodují skautské oddíly s prapory městem ve slavnostním průvodu na oslavu svátku sv.Jiří (kterého má Uhříněves ve znaku), pak následují celý den soutěže a zábavy.

V týž den z Frýdlantu nad Ostravicí, přes Malenovice a Hradlovou, stálým stoupáním k hřebeni Ivančena pod Lysou horou neslo tisíce skautů a skautek kámen na mohylu pěti ostravských skautů. Mezi nimi i náčelník Junáka bratr Plajner nesl svůj kámen z Vyšehradu.

Skautský rok vrcholí letním prázdninovým táborem. V roce 1969 ve všech koutech naší vlasti prožívalo kouzelné chvíle v "Plátěných Lhotách", neboli 1500 táborech, více než 50 000 dětí.

Přestože jsme v období 1968-70 nebyli členy světových skautských ústředí, byli jsme v kontaktu se skauty v zahraničí. Naše výprava se uprostřed prázdnin 1969 zúčastnila národního jamboree NY HEDEBY v Dánsku a byla zde zahrnuta velkou pozorností.

Zatímco skautská mládež tábořila spíše v prvé polovině prázdnin, v srpnu se konaly tábory pro dospělé – Lesní školy. V 19. LŠ a 1. instruktorské LŠ se zdokonalovalo po všech stránkách na 400 vůdců a vůdkyň. Proběhla řada rádcovských a činovnických kursů.

Po prázdninách čekal na skauty a skautky po mnoha letech opět Svojsíkův závod. 27. září byl závod zahájen v Rudné u Prahy a druhý den pokračoval na Kotlářce v Praze-Dejvicích. Zvítězili skauti z Turnova a skautky z Lázní Bělohrad.

Akce "Milión hodin republice" byla zahájena 1.října 1969. Skauti a skautky stavěli klubovny, hřiště, sbírali nejen starý papír a kovy, ale i léčivé byliny a semena, pečovali o staré a opuštěné lidi. Ač měla trvat rok, překročili jsme ji již v květnu 1970.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře