Tábory Slovanských skautů

4. říjen 2009 | 12.20 |

Mezi nejslavnější okamžiky československého skautingu patřily Tábory slovanských skautů a skutek. Konaly se těsně před prázdninami ve dnech 28. června až 2. července 1931 v Praze. Dnes je již mezi námi jen málo z těch, kteří prožili ty slavné dny v skautské košili.

Předehrou Táborů byla Skautská výstava v Hodačově dvoraně paláců Vzorkových veletrhů. Výstavu zahájil tehdejší ministr zahraničí a starosta Svazu junáků-skautů RČS Dr. E.Beneš již 7. června a trvala celý měsíc. Těšila se pozornosti široké veřejnosti.

Pravou kapsu krojové košile skautů a skautek těch dnů zdobil "účastnický" odznak s lilií a portrétem A.B.Svojsíka, doplněný slovanskou trikolorou. Opravňoval k volnému vstupu na výstavu, do prostoru Táborů a na Stadion.

Do Prahy se sjelo na 15 tisíc skautů a skautek. Z Polska jich přijelo 1500, z Jugoslávie 300 a další přijeli z Litvy, Lotyšska, Anglie, Francie, Rumunska, Maďarska a Rakouska. K nim se připojilo několik tisíc našich z celého tehdejšího Československa. Většinou byli ubytováni na Trojském ostrově.

Nejatraktivnější částí Táborů bylo třicet ukázkových táborů v přilehlé Královské oboře (Stromovce). Každá župa měla svůj. Nápad se velmi osvědčil, všechny župy se předháněly v důmyslnosti a vynalézavosti, aby právě ten jejich tábor byl nejlepší. Valašská župa měla dokonce místo stanů miniaturní valašské domečky. Místo vůdcovského stanu stála "Rychta". V té se tak zalíbilo řediteli Mezinárodní skautské kanceláře H.S.Martinovi, že se v ní ubytoval a odřekl luxusní pokoj v hotelu. O domečky byl po Táborech velký zájem.

Nejokázalejší akcí Táborů byl skautský průvod Prahou. Za krásného nedělního rána poblíž Mírového náměstí a kostele sv.Ludmily na Vinohradech se shromáždily tisíce skautů a skautek. Průvod se pak valil Václavským náměstím, kolem Národního divadla přes Karlův most až na III. Nádvoří Pražského hradu.

Za tábory hostí byl na vhodném prostranství zbudován "Stadion" se třemi tribunami. Na stadionu se odehrávaly nejen sportovní turnaje a skautské závody od poledne až do večera, ale také různá představení a slavnostní akce. Stále tu bylo živo a hlučno, střídala se jedna akce za druhou.

Na propagaci táborů bylo vydáno slavnostní číslo Skauta-Junáka, pohlednice, pamětní odznak a plakety. Pošta používala strojní propagační razítko. Každý den vycházel Hlasatel Táborů slovanských skautů. Po táborech byl vydán almanach plný zdařilých fotografií.

Táborům vládli rukou pevnou, ale laskavou bratři starosta V.Klecanda a župní zpravodaj Sláva Řehák. Poprvé se zde organizovaně představili naši katoličtí skauti ve svém samostatném táboře. Na břehu Vltavy, na okraji Trojského ostrova, stál tábor vodních skautů s vlajkovým stožárem.

Almanach Táborů slovanských skautů Praha 1931 končí slovy : "Tvoří se tu nové pokolení, šťastnější než naše, má se těšiti z toho, co my ve strádání jsme stavěli a budovali. V tom byl nejkrásnější význam Táborů a v tomto skvělém výsledku žádná, ani ta nejkrutější práce nebyla hořká a žádná, ani ta nejmenší, marná. – Pro lepší život těch, kteří jdou a přijdou za námi!" Tak skončila událost, která neměla v našich skautských dějinách obdoby. Druhé (a také poslední) Tábory Slovanských skautů se konaly po 4 letech v Polsku. Další Slovanské jamboree nebylo, přišla 2. světová válka. Po válce nebylo dopřáno synům naplnit přání svých otců.

Na začátku třicátých let čítalo skautské světové hnutí již přes 2 milióny členů. Československo v té době bylo dokonce na 7 místě ve světě. Není divu, že jsme se odvážili požádat o svolání 4. světového jamboree v roce 1933 do ČSR. Slovanské jamboree 1931 mělo být jakousi generální zkouškou. Ale osud, či spíše liknavost našich úřadů, tuto fantastickou příležitost zhatil. Proto se této příležitosti chopily Maďaři.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Tábory Slovanských skautů zdk 24. 06. 2011 - 20:09