Hledání

4. říjen 2009 | 12.13 |

První z největších akcí po obnově Junáka byla velká výstava "80.let skautingu u nás" ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Připravila ji historická komise Junáka. Od 24.dubna do 8.září 1991 ji navštívili tisíce skautů a mnoho příznivců skautingu.

Po IV.(obnovovacím) sněmu v roce 1990 byl svolán na 25.-28.dubna 1992 V. řádný sněm do Lucerny v Praze. Zúčastnilo se ho 2000 delegátů. Starostou byl zvolen JUDr.Jiří Navrátil, náčelní dívčího kmene PhDr.Jaroslava Pešková a ing.Zdeněk Hájek náčelníkem chlapeckého kmene.

Po stopách prvních junáků, pěšky z Prahy od Žižkovské reálky do Orlovských lesů, se vydala skupina sedmi roverů. Tak jako jejich předchůdci v roce 1912 a skupina oldskautů ze Svojsíkova oddílu v roce 1970 putovali čtyři dny a vše si vezli na dvoukoláku.

Podzimní kongres Junáka byl svolán na 7.listopad 1992 do objektu čs. Armády Na Valech na Hradčanech, dříve zvaného Kadetka. Část kongresu, ve kterém byly dokončeny volby V. sněmu, byla prohlášena za VI. mimořádný sněm Junáka. Náčelníkem kmene OS byl zvolen Vladimír Kopřiva.

Evropská konference Katolických skautů se v listopadu 1992 konala v Praze. Byla první v historii, která se konala mimo země západní Evropy. 80 delegátů z Evropy, ale i ze Sýrie, Libanonu, Izraele, Palestiny doplňovali zástupce světového výboru ICCS a WOSM.

Úderem půlnočních zvonů 31. prosince 1992 přestala existovat Československá republika a vznikly dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika. Čeští i slovenští skauti a skautky ztratily plnohodnotné členství v mezinárodních skautských ústředích a museli o členství znovu žádat, každá organizace zvlášť.

Zachraňme životy příštích skautů se jmenovala humanitární akce, která byla určena hlavně dětem postiženým válkou na území bývalé Jugoslávie. 30 tun sebraných potravin, léků, zimního oblečení a také peněz odvezl konvoj v lednu 1993 do chorvatského města Vinkovci.

27. setkání skautů a skautek INTERCAMP se konalo v České republice. Do kempu Sycherák na Tachovsku se koncem května 1994 sjelo 2000 účastníků hlavně z Německa, Belgie, USA, Kanady a Velké Británie. Atrakcí byla návštěva Domažlic vláčkem taženým historickou parní lokomotivou.

2. až 5. června 1994 se na jezeře pod Orlíkem sjeli z mnoha zemí zase vodní skauti na první ročník akce nazvané Navigamus (latinsky My plujeme). Byla to v našich dějinách největší akce vodních skautů. Program byl přizpůsoben 50. výročí vylodění Spojenců v Normandii.

Společnost kolem nás se změnila, a tak si i náš skauting musí hledat nové cesty, nelze stavět jen na tradici, i když máme být na co hrdí. Junák pilně pracuje, přesto početní stav klesá. Po počáteční euforii někteří odešli, když zjistili, že skautská výchova je náročná na čas a že se neobejde bez značné oběti vlastního soukromí. Po počátečním stavu asi 90 000 členů je nás v roce 1994 kolem 65 000. Začíná však dorůstat generace nejmladších vůdců, kteří postupně přebírají oddíly i střediska.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře