II. konec Junáka

4. říjen 2009 | 12.16 |

Svět se vzpamatoval z hrůz 2. světové války a skauti většiny zemí pilně pomáhali. Naši skauti splnili "Junáckou dvouletku" ani ne za rok. Přesto byli odsouzeni k likvidaci. Ihned po únorovém komunistickém puči nastala "čistka" i v junáku. Náčelník, náčelní, starosta a další známí činovníci museli odstoupit a nahradil je Akční výbor ústředí Junáka. AVÚJ ihned včlenil Junáka do komunisty řízeného Svazu české mládeže – SČM. Členství v ČSM bylo pro činovníky povinné.

Přes všechny problémy se ještě v osmačtyřicátém roce konalo mnoho skautských táborů. Tak jako předešlý rok se konala tzv. "Junácká šumavská brigáda", při které se pilně sbírali borůvky a další lesní plody.

Po únoru byl odstraněn šéfredaktor "Junáka" Jaroslav Novák – Braťka. Také Jaroslav Foglar musel opustit "Vpřed". Oba v té době nejoblíbenější časopisy, byly sloučeny. Po prázdninách začal vycházet časopis "Junáci vpřed". Zájem o něj však rychle upadal.

Právě na svátek všech skautů, v den sv. Jiří 24.dubna 1949, se začala otevřeně budovat Pionýrská organizace. Nejprve to byly "Pionýrské oddíly Junáka". Organizovaly se při každé třídě na každé škole. Děti tak trávily čas  škole i po vyučování.

Organizace "Junák" zanikla v roce 1950. V té době již probíhaly soudní procesy se stovkami skautů. Mnozí skauti byli nařčeni ze špionáže a jako nepřátelé národa odsouzeni k mnoha letům těžkého žaláře v komunistických koncentrácích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře