Současnost

4. říjen 2009 | 12.12 |

K výrazným změnám dochází ve vrcholných orgánech Junáka – v ústředním radě a v náčelnictvech. Výrazněji se prosazuje střední generace činovníků hlavně při přípravě nových stanov, což souvisí s možností návratu do světového skautského hnutí – do WOSM a WAGGGS. Připravují se dvě varianty stanov nazvané X a Y, upravuje se znění slibu. Na konci listopadu 1994 byl do hanácké metropole Olomouce svolán VII. mimořádný sněm Junáka, který měl hlavní úkol – projednat a schválit nové stanovy. Byla to zásadní změna, která zrušila náčelnictva (aniž by zrušila kmeny) a zavedla pouze jediný orgán – ústřední radu Junáka.

V dubnu 1995 uplynulo 50 let od zavraždění slezských Junáků. Od roku 1946 na hřebeni stoupajícím k Lysé hoře rostla na jejich památku kamenná mohyla. Těsně před tímto výročím byla mohyla vandaly poškozena, a tak došlo k její celkové úpravě a vztyčení pylonu se jmény hrdinů.

Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek IFOFSAG (od roku 1996 nový název se zkratkou ISFG) uspořádalo ve dnech 25. až 28. května 1995 evropskou konferenci v České republice. Do hotelu Sportcentrum v Brandýse n/Labem se sjelo 120 delegátů z celé Evropy.

Junák vstoupil VIII. sněmem v brněnském Stadiónu do nové etapy. 457 delegátů zvolilo dvaadvacetičlennou ústřední radu, která má nadále plnit nejen technické zajištění hnutí, ale pracovat i v oblasti výchovy. ÚRJ je doplněna dvěma zástupci kmene OS. Starostou byl opět zvolen br. Jiří Navrátil, náčelní ses. Hana Kvapilová a náčelníkem br. František Šmajcl. Náčelníkem oldskautů a oldskautek byl již před tím (29. dubna 1995) na 2. OS sněmu v Havlíčkově Brodě zvolen br. Ivo Slavíček.

24. dubna 1996 byl vyhlášen "Svojsíkův rok", ve kterém jsme si připomínali 120. výročí narození našeho zakladatele. Konaly se výstavy, soutěže, konference a také slavnostní koncert. Ve výroční den 5.září 1996 byla A.B.Svojsíkovi na budově bývalé Žižkovské reálky odhalena pamětní deska.

Další část naší historie bude zveřejněna po zpracování materiálů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře